Norges beste E-sigaretter

ElektroniskSigarett.org tar overhodet ingen ansvar for feil og mangler ved dette nettstedet.

Vi tar heller inget ansvar for helseskader og ulykker som følge av feil bruk av e-sigaretter. Kontakt helsedirektoratet dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvilke helseskader du kan pådra deg.

Mer informasjon om Helsedirektoratet, Psykisk helse og rus, finner du her.

Norges beste E-sigaretter